गुनासो दर्ता फारम

गुनासोको विवरण
*
Please provide a valid subject.
*
Please provide a valid description.

Recording Audio...


Please select a respective ward.
Please select department
व्यक्तिगत विवरण
सार्वजनिक निजी
*
Please provide a valid name.
*
Please select a gender.
*
Please provide a valid address.
*
Please provide a valid phone number.
Please provide a valid email.

प्रतिलिपि अधिकार © २०२३ परशुराम नगरपालिका, सबै अधिकार सुरक्षित. यो साईट परशुराम नगरपालिका द्वारा सन्चालित छ . पछिल्लो पटक परिमार्जन गरिएको समय ०५-०५-२०२३, १०:१५ PM