जानकारी

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

परशुराम नगरपालिका संग सम्बन्धित विषयमा गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ ।

नगरपालिका र नगरपालिका अन्तर्गतका सबै विषयगत शाखा, वडा कार्यालय, नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई गुनासो गर्न सकिन्छ ।

Step 1 : परशुराम नगरपालिकाको आधिकारिक WEBSITE parshurammun.gov.np मा जाने Ster 2 : Menu मा रहेको मेरो मेयर मा click गर्ने Step 3 : गुनासो/उजुरी दर्ता गर्नुहोस भन्ने मा Click गर्ने र देखीएको गुनासो फारम भरि गुनासो दर्ता गर्नेुहोसमा Click गर्ने । Step 4 : गुनासो दर्ता गरिसकेपछी प्राप्त भएको दर्ता नम्बर सुरक्षीत राख्ने ।

तपाईको व्यक्तिगत बिवरण सम्न्धित कर्मचारी वा परशुराम नगरपालिकाको सूचना अधिकारिले मात्र हेर्न सक्नेछ

तपाईको गुनासोको बारेमा थप जानकारी लिन तथा उचित सम्बोधन गर्न ।

तपाईले गुनासोको बारेमा "स्मरण/ स्पष्टीकरण गराउनुहोस" लिंक बाट स्मरण तथा स्पष्टीकरण दिन सक्नुहुन्छ।

तपाईले गुनासो दर्ता नम्बर पुन: प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछैन तसर्थ तपाईले आफ्नो गुनसो/उजुरी को दर्ता नम्बर सुरक्षित राख्नु पर्ने हुनेछ । हामीले गुनसो दर्ता क्रममा तपाईलाई मोबाइल र इमेलमा पनि दर्ता नम्बर पठाउने गर्दछौ।

हो, हामी तपाईलाई हरेक गुनसो दर्ता गर्दा छुट्टाछुट्टै दर्ता नम्बर प्रदान गर्दछौं।

तपाईले आफ्नो नयाँ गुनासो दर्ता गर्दा यस प्रणालीले तपाईलाई दर्ता नम्बर दिनेछ र सो दर्ता नम्बरको सहयोगले तपाई आफ्नो गुनासोको नतिजा हेर्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ।

फारममा उल्लेख गरिएका विवरण प्रष्ट रुपमा भरेको भए स्पष्टीकरण दिनुपर्दैन ।

स्टार ( * ) लागेका विवरण अनिवार्य रुपमा भर्नपर्छ ।

प्रतिलिपि अधिकार © २०२३ परशुराम नगरपालिका, सबै अधिकार सुरक्षित. यो साईट परशुराम नगरपालिका द्वारा सन्चालित छ . पछिल्लो पटक परिमार्जन गरिएको समय ०५-०५-२०२३, १०:१५ PM