कुल गुनासोहरू
१३
समाधान गुनासोहरू
११
गुनासो विचाराधीन

 उजुरी दर्ता गर्ने तरिकालाई निम्नलिखित बिन्दुमा संक्षेप गरिएको छ:

१. "गुनासो / उजुरी दर्ता गर्नुहोस्" मा Click गर्नुहोस

२.देखीएको गुनासो दर्ता फारम(जसमा गुनासोको बिषय,विवरण, तपाईंको नाम, ठेगाना, मोबाईल नम्बर ) भरि  गुनासो दर्ता गर्नेुहोसमा Click गर्ने ।

3.गुनासो दर्ता गरिसकेपछी प्राप्त भएको दर्ता नम्बर सुरक्षीत राख्नुहोस ।

4.उजुरी पछि गुनासोको स्थिति थाहा पाउन 

यो लिङ्कमा गएर http://hmf.parshurammun.gov.np गुनासोको स्थिति थाहा पाउनुहोस मा Click गरि प्राप्त भएको दर्ता नम्बर राखेर गुनासो बारे थाहा पाउन सकिन्छ ।

उजुरी/ गुनासो समाधान नीति

 

 


कुल दर्ता तथा समाधान भएका गुनासाहरु

गुनासाका क्षेत्रहरु

# वडा गुनासोको संख्या
००
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
१० ०९
११ १०
१२ ११
१३ १३

प्रतिलिपि अधिकार © २०२३ परशुराम नगरपालिका, सबै अधिकार सुरक्षित. यो साईट परशुराम नगरपालिका द्वारा सन्चालित छ . पछिल्लो पटक परिमार्जन गरिएको समय ०५-०५-२०२३, १०:१५ PM